OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WOBEC KANDYDATÓW DO PRACY

W związku z wysłaniem nam oferty pracy lub przesłaniem nam swojego CV (zgłoszenie rekrutacyjne), przekazaliście nam Państwo swoje dane osobowe.

Wobec powyższego, wypełniając dyspozycję artykułu 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO), przekazujemy Państwu informacje dotyczące przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych przez Grupę Pryzmat oraz spółkę Pryzmat sp. z o.o. sp. k. z siedzibą we Wrocławiu (53-238) przy ul. Ostrowskiego 15, która wchodzi w skład grupy przedsiębiorstw, dalej zwanej Grupą Pryzmat i jest przedsiębiorstwem sprawującym kontrolę nad pozostałymi podmiotami, w tym kontroluje przetwarzanie danych osobowych w tych podmiotach1:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka pod firmą Pryzmat sp. z o.o. sp. k. (dalej zwana: Administrator danych lub Spółka) z siedzibą we Wrocławiu (53-238) przy ul. Ostrowskiego 15.

 2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych prosimy o kontakt pod adresem email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. lub listownie na adres siedziby Administratora danych.

 3. Przetwarzaniu podlegają tylko te dane, które otrzymaliśmy od Państwa. W przypadku przekazania nam swojego CV (zgłoszenie rekrutacyjne) są to dane zawarte w tym dokumencie, podane przez Państwa w związku z obowiązującymi przepisami lub też dobrowolnie.

 4. Państwa dane będą przetwarzane w celu:

 1. przeprowadzenia procesu rekrutacji – podstawą prawną przetwarzania są przepisy Kodeksu pracy, oraz zgoda – w zakresie tych danych, które nie są przetwarzane na podstawie przepisów Kodeksu pracy;

 2. przeprowadzanie ewentualnych przyszłych procesów rekrutacji – podstawą prawną przetwarzania jest dodatkowa zgoda.

 1. Podstawą prawną przetwarzania danych są przepisy art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) RODO.

 2. W związku z koniecznością zapewnienia odpowiedniej organizacji w bieżących sprawach dotyczących działalności gospodarczej Spółki i Grupy Pryzmat, odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

 1. podmioty wchodzące w skład Grupy Pryzmat1;

 2. doradcy oraz zleceniobiorcy, w tym doradcy prawni, podatkowi oraz księgowi wspierający Administratora danych w wykonywaniu jego zadań i obowiązków;

 3. podmioty dostarczające Spółce i Grupie Pryzmat rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, wspierające procesy biznesowe (w szczególności dostawcy usług informatycznych, analitycznych, doradczych, firmy kurierskie i świadczące usługi pocztowe) oraz inne podmioty przetwarzające dane na zlecenie Administratora danych.

 1. Dane osobowe będą przetwarzane w okresie, w jakim jest to niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych procesów rekrutacji – w okresie wskazanym w tej zgodzie lub do momentu jej wycofania. W przypadku, kiedy podstawą przetwarzania będą inne przepisy prawa – przetwarzanie odbywać się będzie do momentu określonego w przepisach prawa.

 2. Po upływie powyższych terminów, Państwa dane będą usuwane lub poddawane pseudonimizacji, z tym zastrzeżeniem, że Administrator danych może zachować ograniczoną część danych osobowych w celu wykazania zgodności swojego działania z obowiązującymi przepisami prawa.

 3. Mają Państwo prawo do żądania od Administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także żądania przenoszenia danych, które to prawa realizowane będą na zasadach określnych w rozdziale III RODO.

 4. Ewentualne wycofanie zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych sprzed wycofania zgody.

 5. Jeśli stwierdzą Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce od dnia 25 maja 2018 roku jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 6. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy i bez podania tych danych nie mogą Państwo wziąć udziału w procesie rekrutacji.

 7. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.

Administrator oświadcza również, że posiada odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych odbywało się zgodnie z RODO oraz że środki te, w razie potrzeby, będą poddawane przeglądom i uaktualniane.

 

 Z wyrazami szacunku

Grupa Pryzmat

 

1 Podmiotami wchodzącymi w skład Grupy Pryzmat są: Pryzmat sp. z o.o. sp. k. (ul. Ostrowskiego 15, 53-238 Wrocław, KRS: 349953), Pryzmat sp. z o.o. (ul. Ostrowskiego 15, 53-238 Wrocław, KRS: 43488), Pryzmat Bydgoszcz sp. z o.o. (ul. Gdańska 101, 85-022 Bydgoszcz, KRS: 287198), Pryzmat Kraków sp. z o.o. (ul. Krakowska 7, 31-062 Kraków, KRS: 107892), Pryzmat Łódź sp. z o.o. (ul. Piotrkowska 287, 93-004 Łódź, KRS: 214217), Pryzmat Opole sp. z o.o. (ul. Kołłątaja 21, 45-064 Opole, KRS: 175257), Pryzmat Poznań sp. z o.o. (ul. Grochowska 45A, 60-277 Poznań, KRS: 48055), Pryzmat Radom sp. z o.o. (ul. Traugutta 13, 26-600 Radom, KRS: 50747) i Pryzmat Szczecin sp. z o.o. (ul. Starkiewicza 13, 70-112 Szczecin, KRS: 12185).

FaLang translation system by Faboba