Utylizacja-Karta przekazania odpadów

utylizacja www

Regulamin:

 • Skupujemy, zbieramy i przetwarzamy wybrane puste tonery i tusze.
 • Utylizujemy nieprzydatne i bezużyteczne tonery i tusze jako odpad z zakresu kodu 16 02 16.
 • Ten problem rozwiązujemy Naszym Klientom, którzy korzystają z produktów marki Pryzmat i OEM.
 • Naszym Klientom, kartę przekazania odpadów (KPO) wystawiamy bezpłatnie.
 • Można ją odebrać w każdym naszym sklepie na terenie całego kraju.
 • Pryzmat nie ponosi kosztów odbioru i utylizacji produktów (odpadów) innych marek.
 • Koszt utylizacji produktów (odpadów) innych marek wynosi 10 zł netto za 1 kg,
 • Przy ilościach powyżej 10 kg prosimy o kontakt

 

Szanowny Przedsiębiorco,

Przypominamy, że jako posiadacz odpadów jesteś zobowiązany do prowadzenia ich ilościowej i jakościowej ewidencji.

Podstawa prawna: art. 66 i 67 ustawy z dnia 14 grudnia 2012. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21)
Działalność w zakresie odzysku obejmuje proces R5 R13 (recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych oraz magazynowanie odpadów)

Ewidencja obejmuje:

 • Karty ewidencji odpadu, prowadzone dla każdego rodzaju odpadu odrębnie
 • Karty przekazania odpadu.

Ewidencja uproszczona:

 • Dopuszczone jest prowadzenie ewidencji uproszczonej przez małych i średnich przedsiębiorców.
 • Ewidencja uproszczona polega na sporządzaniu jedynie karty przekazania odpadu.

Ewidencja zestawienia:

 • Do 15 marca przedsiębiorcy muszą przedstawić marszałkowi województwa zbiorcze zestawienie dotyczące odpadów wytworzonych w poprzednim roku
 • Niewykonanie przez posiadacza odpadów ww. sprawozdania lub złożenie nieterminowo skutkuje nałożeniem przez urząd marszałkowski kary pieniężnej w wysokości 500 zł.

 

Skupujemy,zbieramy i przetwarzamy odpady z zakresu kodu 16 02 16

Naszym klientom:

 - na produkty Pryzmat

 - produkty oryginalne

kartę przekazania odpadów wystawiamy bezpłatnie.

Koszt utylizacji produktów innych marek wynosi 10 zł netto za kg.

 

Kartę przekazania odpadów można odebrać w każdym naszym sklepie na terenie całego kraju.

WZÓR KARTY PRZEKAZANIA ODPADÓW

KPO 2015

Firma Pryzmat jako specjalista w zakresie tuszy i tonerów posiada wszystkie stosowne pozwolenia i zezwolenia.

dec str1dec str2dec str3dec str4dec str5dec str6dec str7

 

 

Zaswiadczenie transport 2017

     W związku ze zmianą przepisów ustawy o odpadach Pryzmat sp. z o.o. sp. k. nie podlega obowiązkowi uzyskania decyzji zezwalającej na transport odpadów. W związku z powyższym w dniu 1 września 2015 r. spółka Pryzmat sp. z o.o. sp. k. została wpisana do rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiazku uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów.

   Pryzmat sp. z o.o. sp. k. zbiera odpady pod kodem 16 02 16. Wskazany kod obejmuje elementy usunięte ze zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, do których zalicza się zużyte głowice atramentowe i tonery do drukarek laserowych. Jest to zarazem jedyny kod, który prawidłowo charakteryzuje właściwość zbieranych przez nas odpadów, zgodnie bowiem z zasadą ogólną odpady klasyfikuje się według źródeł ich powstania. Prawidłowość naszego stanowiska w tym zakresie potwierdza pismo Ministerstwa Środowiska z dnia 21 września 2012 r.

decyzja

Informacje te podajemy zgodnie z naszą najlepszą wolą i wiedzą.

partnerzy. Dołącz do PAYBACK Aktywuj eKupony Promocje w PAYBACK

partnerzy.