Pryzmat
ul. Zachodnia 21/23
91-055, Łódź
Tel.: 42/ 654 71 54
lodz2@pryzmat.com

Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 9.00 do 17.00